Katarzyna SzafraniecKATARZYNA KRYSTYNA SZAFRANIEC, 45 lat, zamieszkała Bieździedza