Namys TomaszTOMASZ JAKUB NAMYSŁ, 39 lat, zamieszkały NAWSIE  KOŁACZYCKIE, gmina KOŁACZYCE