Okręg Wyborczy nr 3

Gozdecki PiotrPIOTR PAWEŁ GOZDECKI, 35 lat, zamieszkały KOŁACZYCE

Urodziłem się w 1983 roku w Kołaczycach i sprawy naszej, małej, lokalnej ojczyzny są dla mnie bardzo ważne. Chcę być Waszym dobrym przedstawicielem w Radzie Miasta i Gminy Kołaczyce. Posiadam wykształcenie wyższe zawodowe, kierunek: pedagogika o specjalności psychopedagogika, ukończyłem studium psychoterapii uzależnień, studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogika – Edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, studia podyplomowe: Edukacja i wspieranie rozwoju dzieci z autyzmem, z zespołem Aspergera oraz innymi zaburzeniami.

Obecnie pracuję w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Frysztaku i jestem członkiem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kołaczycach.

Moje hobby to podróże, turystyka, w szczególności Pogórze Jasielskie oraz Beskid Niski.

Jako radny moimi priorytetami będą dla mnie sprawy społeczne dotyczące osób starszych, wykluczeń, ubóstwa, przeciwdziałania przemocy, uzależnieniom oraz wyrównywaniu szans na rozwój osobom młodym, bardzo ważne są dla mnie wartości rodzinne.