Okręg Wyborczy nr 2

Pawel NowakPAWEŁ NOWAK

Z zawodu geodeta, klasyfikator gruntów, inżynier gospodarki przestrzennej. Od 8 lat prowadzę własną działalność gospodarczą, świadcząc usługi geodezyjne i gleboznawczą klasyfikację gruntów na terenie kilkunastu powiatów województwa podkarpackiego.
Poza pracą, z zamiłowania do piłki nożnej, pełnię funkcję Prezesa Zarządu Gminnego Klubu Sportowego Team 17. Jestem rodowitym mieszkańcem Kołaczyc, dzięki czemu bardzo dobrze znam specyfikę i potrzeby naszego miasta.