Kazimierz Jan RUSZTOWICZ, lat 70, zamieszkały Nawsie Kołaczyckie