Stanislaw DunajSTANISŁAW DUNAJ, zamieszkały SIEKLÓWKA