Nachmann JacekJACEK NACHMANN

Rodowity jaślanin, żonaty, ojciec dwóch synów, bezpartyjny. Absolwent Politechniki Rzeszowskiej z tytułem mechatronika oraz studiów podyplomowych na wydziale budownictwa. Obecnie pracownik w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Jaśle na stanowisku automatyk.

 JEDNOZNACZNE KIERUNKI ROZWOJU

 • POSZERZENIE OBSZARÓW ATRAKCYJNYCH INWESTYCYJNIE, UZBROJENIE TERENÓW, MONITORING I BIEŻACA AKTUALIZACJA MIEJSKIEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.
 • POPRAWA KOMUNIKACJI LOKALNEJ, W TYM NACISK (LOBBING) W KIERUNKU BUDOWY STRATEGICZNYCH DRÓG DOJAZDOWYCH
 • WYKORZYSTANIE WALORÓW, JAKIMI SĄ POŁOŻENIE I OTOCZENIE MIASTA (BESKID NISKI Z MAGURSKIM PARKIEM NARODOWYM) MOŻLIWOŚĆ INWESTYCJI W PRZEBUDOWĘ ZALEWU W KREMPNEJ I BUDOWA ODPOWIEDNIEJ INFRASTRUKTURY W OSNOWIE PARKU (ŚCIEŻKI ROWEROWE I KOLEJNE SZLAKI TURYSTYCZNE)

AKTYWNOŚĆ GOSPODARCZA

 • PROMOCJA PROGRAMÓW – „MIEJSKI URZĄD PRACY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW”, „MIEJSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”, PRACA DLA NAJLEPSZYCH (STYPENDIA), PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU, KIERUNKOWA EDUKACJA ZWODOWA
 • WSPARCIE DLA LOKALNYCH INWESTORÓW – AKTUALIZACJA MPZP, ULGI PODATKOWE, PROMOCJA LOKALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W TRAKCIE IMPREZ MIEJSKICH
 • AKTYWNA SAMORZĄDOWA POLITYKA GOSPODARCZA, POWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI POPRZEZ NOWE PRODUKTY, NOWOCZESNĄ PRODUKCJĘ, INNOWACYJNE ZARZĄDZANIE

SPOŁECZNE PROGRAMY OBYWATELSKIE

 • POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PIESZYCH UŻYTKOWNIKÓW DRÓG I TRAKTÓW POZA GRANICAMI CENTRUM MIASTA, Z NACISKIEM NA DOROSŁYCH. (KAMPANIA INFORMACYJNA I PROMOCJA ODBLASKÓW I OZNAKOWAŃ ODBLASKOWYCH)
 • KORZYSTAJĄC Z DOŚWIADCZENIA INNYCH MIAST, W KTÓRYCH Z POWODZENIEM WDROŻONO TAKIE PROJEKTY – WPROWADZENIE TRÓJWYMIAROWYCH PASÓW NA PRZEJŚCIACH DLA PIESZYCH (POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I SPOWOLNIENIE RUCHU SAMOCHODÓW W MIEJSCACH STRATEGICZNYCH – SZKOŁY, PRZEDSZKOLA, BUD. URZYT. PUBLICZNEJ).
 • KAMPANIE INFORMACYJNE DLA POSIADACZY CZWORONOGÓW CELEM ZWIĘKSZENIA ŚWIADOMOŚCI W ZACHOWANIU CZYSTOŚCI, ODPOWIEDNIEGO ZABEZPIECZENIA INNYCH PRZED EWENTUALNYM ZAGROŻENIEM (DBAŁOŚĆ O CZYSTE CHODNIKI I ZIELONE TERENY MIEJSKIE ORAZ BEZPIECZEŃSTWO SZCZEGÓLNIE NAJMŁODSZYCH)
 • DOSTĘPNOŚĆ MIEJSKIEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA, MODERNIZACJA, PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW DLA POTRZEB SZKOLENIA MŁODZIEŻY I ODBUDOWY MARKI JASIELSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO „CZARNI”
 • PROGRAMY WSPIERAJĄCE SCHRONISKA I PUNKTY OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI

ŁATWY DOSTĘP (KULTURA, SPORT, KOMUNIKACJA)

 • CYKLICZNE IMPREZY SPORTOWE W RÓŻNYCH GRUPACH WIEKOWYCHPOD PATRONATEM I WSPARCIEM FINANSOWYM MIASTA (LIGI SPORTÓW DRUŻYNOWYCH)
 • FINANSOWANA Z BUDŻETU MIASTA SZKÓŁKA PIŁKARSKA POD SZYLDEM JASIELSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO
 • TWORZENIE ODPOWIEDNICH WARUNKÓW DO UPRAWIANIA SPORTU DLA WSZYSTKICH BEZ WZGLĘDU NA WIEK PŁEĆ, AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ.
 • WIĘKSZA MOŻLIWOŚĆ KORZYSTANIA Z POMIESZCZEŃ I SAL JASIELSKIEGO DOMU KULTURY DLA ORGANIZATORÓW ZEWNĘTRZNYCH. (KONCERTY, GRUPY DYSKUSYJNE, PRZEGLĄDY LOKALNYCH ARTYSTÓW)
 • ZAGOSPODAROWANIE I UDOSTĘPNIENIE DLA MIESZKAŃCÓW TERENÓW ZIELONYCH W ŚASIEDZTWIE PARKU LINOWEGO I ZBIEGU RZEK „ROPY” I „WISŁOKI”. STWORZENIE ODPOWIEDNICH WARUNKÓW DO SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU DLA MIESZKAŃCÓW I MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA W PEŁNI Z WALORÓW TYCH MIEJSKICH TERENÓW.
 • URUCHOMIENIE KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W STRATEGICZNYCH REJONACH I KLUCZOWYCH DNIACH
 • ROZBUDOWA I UDOSTĘPNIENIE DLA PACJENTÓW MIEJSC PARKINGOWYCH PRZY OŚRODKACH ZDROWIA

OBYWATELSKA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 • SUKCESYWNE POWIEKSZANIE „BUDŻETU OBYWATELSKIEGO”, KTÓRE POZWALA ZWIĘKSZYC ZAANGAŻOWANIE MIESZKAŃCÓW W PROGRAMY INWESTYCJIYJNE I TWORZENIE NOWYCH PROJEKTÓW W RÓŻNYCH SEKTORACH.
 • CYKLICZNE SPOTKANIA DLA MIESZKAŃCÓW PRZY UDZIALE WŁADZ SAMORZĄDOYCH RÓZNYCH SZCZEBLI, AKTYWNY UDZIAŁ I DEBATA W SPRAWACH BIEŻACYCH W MIEŚCIE I POWIECIE.
 • PROMOWANIE AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ, WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚCI ZA MIASTO. (INICJATYWA OBYWATELSKA)
 • REORGANIZACJA STRUKTUR I INSTYTUCJI SAMORZĄDOWYCH MIASTA DLA ZAPEWNIENIA WYSOKIEGO POZIOMU KONTAKTÓW SAMORZĄD/INSTYTUCJA SAMORZĄDOWA – OBYWATEL

 

Twój głos może przyczynić się do rozwoju naszego Miasta.
21 Października 2018 – zagłosuj.