Okręg Wyborczy nr 3

Okarma JerzyJERZY OKARMA

Urodziłem się w Jaśle. Jestem szczęśliwym mężem i ojcem dwóch dorosłych córek. Posiadam wykształcenie średnie ekonomiczne. Jestem emerytowanym urzędnikiem państwowym, pracowałem na stanowisku kierowniczym, gdzie posiadłem znajomość zagadnień z zakresu organizacji i zarządzania. Jestem konsekwentnym i skutecznym człowiekiem, wrażliwym na ludzkie problemy w swoich działaniach chciałbym się skupić  na pomocy w rozwiązywaniu problemów mieszkańców Jasła i okręgu, jak również służyć radą i wsparciem. 

W chwili obecnej pełnię funkcje:

-  Przewodniczącego Zarządu Osiedla Jasło Mickiewicza,

-  Przewodniczącego Komisji do spraw Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Narkotyków przy  Urzędzie
   Miasta i Gminy w Kołaczycach,

-  Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w Radzie Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

                                                                                                    

Nachmann JacekJACEK NACHMANN

Rodowity jaślanin, żonaty, ojciec dwóch synów, bezpartyjny. Absolwent Politechniki Rzeszowskiej z tytułem mechatronika oraz studiów podyplomowych na wydziale budownictwa. Obecnie pracownik w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Jaśle na stanowisku automatyk.