Okręg Wyborczy nr 2

Rymarz MalgorzataMałgorzata RYMARZ

Mam 34 lata, jestem zamężna, mam syna Kamila. Z zawodu jestem psychologiem, psychoterapeutą systemowym oraz mediatorem. Posiadam certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień. Na co dzień pracuję jako psychoterapeuta w Poradni Leczenia Uzależnień oraz Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Jaśle. Ponadto pracuję jako psycholog w Dziennym Domu Pomocy w Jaśle oraz jako nauczyciel psychologii w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle. Moim atutem jest otwartość na drugiego człowieka oraz umiejętność poszukiwania z nim porozumienia.

Barbara JozefowiczBARBARA JÓZEFOWICZ

Moje hasło wyborcze: „Inwestujemy w profilaktykę zdrowia”.

Jestem mężatką i mam dwoje dorosłych dzieci, Anię i Pawła.

Skończyłam Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie oraz podyplomowe studia informatyczne na Uniwersytecie Wrocławskim. Przez wiele lat pracowałam na polskich placówkach dyplomatycznych (Ambasady RP w Meksyku, Argentynie, na Kubie i w Kolumbii). Ostatnio, do grudnia 2015 roku, pełniłam funkcje wicekonsula RP w Chicago. Mam kwalifikacje i bogate doświadczenie w zarządzaniu finansami publicznymi, m.in. na stanowisku dyrektora oświaty samorządowej w województwie dolnośląskim. Chcę, by moje wykształcenie i doświadczenie zawodowe służyło Jasłu i jego mieszkańcom. Pasjonuje mnie malarstwo i witrażownictwo.