Boguslawa WojcikBOGUSŁAWA WÓJCIK

 Jestem zamężna, mam dwoje dzieci, córkę Katarzynę i syna Łukasza. Z zawodu jestem pielęgniarką. W trakcie mojej 39 letniej aktywności zawodowej jako pielęgniarka instrumentariuszka przez 3 kadencje pełniłam społecznie funkcję Przewodniczącej Związku Zawodowego Pracowników Służby Zdrowia. Okres ten pozwolił mi zdobyć doświadczenie w kierowaniu  zespołami ludzkimi, prowadzeniem negocjacji. Moim mottem życiowym jest myśl prof. Juliana Aleksandrowicza „Tyle człowiek jest wart, ile drugiemu może pomóc”.

 

            Będąc radną Rady Miejskiej Jasła przez 2 kadencje zdobyłam doświadczenie w pracy organów samorządowych, w tym w zakresie analizy budżetu i jego wykonania, dokumentowania zdarzeń gospodarczych i kontroli prawidłowości wydatkowania środków publicznych.
            Od 2007 roku do chwili obecnej pełnię funkcję Przewodniczącej Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaśle oraz jestem Zastępcą Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego na mocy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie przez Burmistrza Miasta Jasła. Od kwietnia 2015 r. jestem Przewodniczą Zarządu Osiedla „Kopernika” w Jaśle, natomiast od dnia 29.12.2017 r. pełnię funkcję radnej Rady Miejskiej Jasła.

Nabyte, podczas wieloletniej i różnorodnej pracy społecznej, duże doświadczenie w zakresie funkcjonowania organów samorządowych, prowadzenia negocjacji i rozwiązywania problemów czy sporów pozwoli mi na aktywne sprawowanie funkcji radnej Rady Miejskiej Jasła. Moim atutem jest kompromisowość i skuteczność, szukam przyjaciół do rozwiązywania spraw i problemów, nie szukam wrogów. Uważam, że dobry samorząd to sztuka kompromisu, wierzę, że w każdej sprawie dla Jasła taki kompromis jest możliwy.

            Mam wielkie marzenia, aby jako Radna coś zmienić, aby coś zrobić, żeby nasze miasto zaczęło na nowo żyć, żeby nasze dzieci nie musiały emigrować za pracą, żeby na oczach naszych  seniorów dorastały ich wnuki. Będąc niepoprawną optymistką, wierzę w dalszym ciągu, że nasze miasto ma tylu wspaniałych ludzi którzy będą w stanie w VI kadencji RMJ doprowadzić miasto Jasło do rozkwitu. Życzę wszystkim mieszkańcom i sobie, aby tak się stało.