Andrzej DybasANDRZEJ DYBAŚ

Urodziłem się w Jaśle. Ukończyłem Technikum Mechaniczne w Krośnie o specjalizacji budowa i eksploatacja pojazdów samochodowych. Po odbyciu służby wojskowej, w 1976 r. rozpocząłem pracę zawodową  w Spółdzielni Inwalidów „Jasiołka” w Jaśle na stanowisku kierowca – dyspozytor. W latach 1982 – 2007 r., po ukończeniu Szkoły Chorążych oraz Szkoły Podoficerskiej w Piasecznie, rozpocząłem pracę w Komendzie Powiatowej Policji w Jaśle w Wydziale Ruchu Drogowego początkowo na stanowisku kontrolera ruchu drogowego poprzez specjalistę ruchu drogowego, kończąc na stanowisku Kierownika Sekcji Ruchu Drogowego.

 

Jestem mocno zaangażowany w sprawy miasta Jasła i jego mieszkańców tak jako Radny Rady Miejskiej Jasła w latach 2002 – 2018, jak i etatowy pracownik KP Policji związany z ruchem drogowym i jego problemami oraz bolączkami w naszym mieście i powiecie. Od 2007 r. do chwili obecnej sprawuję funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej. W pełnieniu tej funkcji pomaga mi wieloletnie doświadczenie zawodowe, w tym zdobyta umiejętność pracy w zespole i prowadzenia mediacji oraz działalność w strukturach samorządowych miejskich i powiatowych poprzez udział w pracach komisji problemowych, jak również działalność w licznych organizacjach oraz stowarzyszeniach.