Okręg Wyborczy nr 1

Andrzej DybasANDRZEJ DYBAŚ

Urodziłem się w Jaśle. Ukończyłem Technikum Mechaniczne w Krośnie o specjalizacji budowa i eksploatacja pojazdów samochodowych. Po odbyciu służby wojskowej, w 1976 r. rozpocząłem pracę zawodową  w Spółdzielni Inwalidów „Jasiołka” w Jaśle na stanowisku kierowca – dyspozytor. W latach 1982 – 2007 r., po ukończeniu Szkoły Chorążych oraz Szkoły Podoficerskiej w Piasecznie, rozpocząłem pracę w Komendzie Powiatowej Policji w Jaśle w Wydziale Ruchu Drogowego początkowo na stanowisku kontrolera ruchu drogowego poprzez specjalistę ruchu drogowego, kończąc na stanowisku Kierownika Sekcji Ruchu Drogowego.

Boguslawa WojcikBOGUSŁAWA WÓJCIK

 Jestem zamężna, mam dwoje dzieci, córkę Katarzynę i syna Łukasza. Z zawodu jestem pielęgniarką. W trakcie mojej 39 letniej aktywności zawodowej jako pielęgniarka instrumentariuszka przez 3 kadencje pełniłam społecznie funkcję Przewodniczącej Związku Zawodowego Pracowników Służby Zdrowia. Okres ten pozwolił mi zdobyć doświadczenie w kierowaniu  zespołami ludzkimi, prowadzeniem negocjacji. Moim mottem życiowym jest myśl prof. Juliana Aleksandrowicza „Tyle człowiek jest wart, ile drugiemu może pomóc”.