TADEUSZ PAWEŁ MROCZKA, 58 lat, zamieszkały SAMOKLĘSKI, gmina OSIEK JASIELSKI