Okręg Wyborczy nr 13

ANNA ELŻBIETA LEŚNIAK, 33 lata, zamieszkała ZAŁĘŻE, gmina OSIEK JASIELSKI