JAN STACHURSKI 57 lat, zamieszkała ZAŁĘŻĘ, OSIEK JASIELSKI