STANISŁAW ANTONI ROZMUND, 53 lata, zamieszkały GORZYCE, gmina NOWY ŻMIGRÓD