GABRIELA RZYWACZ, 30 lat, zamieszkała ŁYSA GÓRA, NOWY ŻMIGRÓD