BOLESŁAW SOKOŁOWSKI, 55 lat, zamieszkały TOKI, gmina NOWY ŻMIGRÓD