ANDRZEJ BRONISŁAW GŁODZIAK, 48 lat, zamieszkały MYTARZ, gmina NOWY ŻMIGRÓD