RYSZARD ADAM ŚMIAŁOWSKI, lat 41, zamieszkały NOWY ŻMIGRÓD