Wiatr EdytaEDYTA STEFANIA WIATR, 42 lata, zamieszkała GORZYCE, GMINA NOWY ŻMIGRÓD

Urodziłam się w Jaśle, jestem mężatką, mam dwóch synów w wieku szkolnym.  Jestem absolwentką UMCS w Lublinie - Wydział Prawa i Administracji. Od wielu lat pracuję w Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Jako Radna Rady Powiatu zamierzam uczestniczyć w pracach na rzecz rozwoju oświaty i wychowania, w szczególności w środowisku wiejskim oraz dążyć do poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, między innymi poprzez budowę chodników dla pieszych.

Moje motto: ŻYCIE I ZDROWIE NAJWYŻSZĄ WARTOŚCIĄ