Okręg Wyborczy nr 6

Liszka TomaszTOMASZ JERZY LISZKA, 45 lat, zamieszkały KREMPNA, GMINA KREMPNA

Stanisaw LaweraSTANISŁAW JÓZEF LAWERA, 70 lat, zamieszkały TARNOWIEC, GMINA TARNOWIEC

Dorota KmiecikDOROTA MARIA KMIECIK, 55 lat, zamieszkała NOWY ŻMIGRÓD, GMINA NOWY ŻMIGRÓD

Wiatr EdytaEDYTA STEFANIA WIATR, 42 lata, zamieszkała GORZYCE, GMINA NOWY ŻMIGRÓD

Urodziłam się w Jaśle, jestem mężatką, mam dwóch synów w wieku szkolnym.  Jestem absolwentką UMCS w Lublinie - Wydział Prawa i Administracji. Od wielu lat pracuję w Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Jako Radna Rady Powiatu zamierzam uczestniczyć w pracach na rzecz rozwoju oświaty i wychowania, w szczególności w środowisku wiejskim oraz dążyć do poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, między innymi poprzez budowę chodników dla pieszych.

Moje motto: ŻYCIE I ZDROWIE NAJWYŻSZĄ WARTOŚCIĄ