Grodzicka AgnieszkaAGNIESZKA IWONA GRODZICKA, 41 lat, zamieszkała ZARZECZE, GMINA DĘBOWIEC

Urodziłam się w Jaśle, jestem mężatką, mam dwóch dorosłych synów, posiadam wykształcenie wyższe magisterskie. Jestem absolwentką Akademii Ekonomicznej
w Krakowie (kierunek finanse i rachunkowość) oraz Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi (kierunek zarządzanie w administracji i gospodarce publicznej), pracuję w Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Zdecydowałam się ubiegać o mandat Radnej Rady Powiatu ponieważ chcę pracować dla dobra mieszkańców mojego regionu. Chcę przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa na drogach poprzez ich modernizację i budowę chodników dla pieszych. Będę wspierać inwestycje w zakresie uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej oraz inicjatywy związane z ochroną środowiska naturalnego i przyrody. Zamierzam aktywnie uczestniczyć w pracach na rzecz rozwoju oświaty, kultury i sportu mojego regionu. Dla poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego  mieszkańców Powiatu Jasielskiego będę wspierać inicjatywy związane z poprawą funkcjonowania jasielskiego szpitala i jego rozbudową co pozwoli m. in. zwiększyć dostępność usług zdrowotnych.

Pamiętajmy, że ludzie są najważniejsi.