Janiszewska AnnaANNA JADWIGA JANISZEWSKA

Mieszkam w Osieku Jasielskim, jestem mężatką od 16 lat. Pracuję w: Zespole Szkół
Integracyjnych – Przedszkole Integracyjne jako nauczyciel.
Posiadam wyższe wykształcenie - magisterskie (wydział pedagogiki na Uniwersytecie Zielonogórskim, kierunek zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna). Jestem osobą uczciwą, sumienną, rzetelną, aktywną społecznie. Działam w Kole Gospodyń w Osieku Jasielskim oraz Stowarzyszeniu Kobiet Aktywnych „Akacja”.

Priorytetem są dla mnie sprawy społeczne dotyczące zwłaszcza dzieci i młodzieży, ale również osób starszych. Bardzo ważne są dla mnie wartości rodzinne. Zależy mi na podnoszeniu jakości edukacji w szkołach i przedszkolach i równym dostępie do dóbr kultury.

Interesuję się między innymi: podróżami, pieszymi wędrówkami górskimi, carvingiem, bibułkarstwem.