Okręg Wyborczy nr 5

Jozefowicz PawelPAWEŁ STANISŁAW JÓZEFOWICZ

Jestem absolwentem Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie, ukończyłem studia podyplomowe ekonomiczne na Uniwersytecie w Saragossie.

Posiadam wieloletnie, bogate doświadczenie kierownicze w sektorze prywatnym, administracji rządowej i samorządowej. Przez blisko 20 lat byłem pracownikiem polskiej służby zagranicznej. Pełniłem funkcje radcy handlowego  i ekonomicznego w krajach Ameryki Łacińskiej: Meksyku, Argentynie, Paragwaju, Panamie i na Kubie.

Specjalizowałem się w promocji polskiej gospodarki, turystyki i w przyciąganiu inwestorów zagranicznych do naszego kraju.

Misioek MateuszMATEUSZ GRZEGORZ MISIOŁEK, 26 lat, zamieszkały DĘBOWIEC, GMINA DĘBOWIEC

Urodziłem się i mieszkam w Dębowcu. Jestem żonaty. Ukończyłem szkołę budowlaną i od 8 lat prowadzę swoją własną działalność gospodarczą zajmującą się robotami ogólnobudowlanymi. Jestem osobą lubiącą wyzwania, samodzielną i odpowiedzialną oraz  chętną do współpracy. Chciałbym zostać  Radzie Powiatu reprezentantem zwykłych ludzi, moich sąsiadów i znajomych. Od urodzenia jestem mieszkańcem Dębowca, wiec na bieżąco znam potrzeby i oczekiwania mieszkańców naszej gminy. Chciałbym wspierać i realizować pomysły ludzi, którzy chcą coś zmienić w swoim otoczeniu. Umiem i lubię słuchać, będę Waszym głosem.

Janiszewska AnnaANNA JADWIGA JANISZEWSKA

Mieszkam w Osieku Jasielskim, jestem mężatką od 16 lat. Pracuję w: Zespole Szkół
Integracyjnych – Przedszkole Integracyjne jako nauczyciel.
Posiadam wyższe wykształcenie - magisterskie (wydział pedagogiki na Uniwersytecie Zielonogórskim, kierunek zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna). Jestem osobą uczciwą, sumienną, rzetelną, aktywną społecznie. Działam w Kole Gospodyń w Osieku Jasielskim oraz Stowarzyszeniu Kobiet Aktywnych „Akacja”.

Priorytetem są dla mnie sprawy społeczne dotyczące zwłaszcza dzieci i młodzieży, ale również osób starszych. Bardzo ważne są dla mnie wartości rodzinne. Zależy mi na podnoszeniu jakości edukacji w szkołach i przedszkolach i równym dostępie do dóbr kultury.

Interesuję się między innymi: podróżami, pieszymi wędrówkami górskimi, carvingiem, bibułkarstwem.

Grodzicka AgnieszkaAGNIESZKA IWONA GRODZICKA, 41 lat, zamieszkała ZARZECZE, GMINA DĘBOWIEC

Urodziłam się w Jaśle, jestem mężatką, mam dwóch dorosłych synów, posiadam wykształcenie wyższe magisterskie. Jestem absolwentką Akademii Ekonomicznej
w Krakowie (kierunek finanse i rachunkowość) oraz Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi (kierunek zarządzanie w administracji i gospodarce publicznej), pracuję w Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Zdecydowałam się ubiegać o mandat Radnej Rady Powiatu ponieważ chcę pracować dla dobra mieszkańców mojego regionu. Chcę przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa na drogach poprzez ich modernizację i budowę chodników dla pieszych. Będę wspierać inwestycje w zakresie uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej oraz inicjatywy związane z ochroną środowiska naturalnego i przyrody. Zamierzam aktywnie uczestniczyć w pracach na rzecz rozwoju oświaty, kultury i sportu mojego regionu. Dla poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego  mieszkańców Powiatu Jasielskiego będę wspierać inicjatywy związane z poprawą funkcjonowania jasielskiego szpitala i jego rozbudową co pozwoli m. in. zwiększyć dostępność usług zdrowotnych.

Pamiętajmy, że ludzie są najważniejsi.

Jurusik JozefJÓZEF BOLESŁAW JURUSIK

Jestem żonaty. Mam trójkę dzieci, posiadam wykształcenie średnie techniczne.  Mieszkam w Osieku Jasielskim. Jestem emerytowanym strażakiem.

Jestem osobą komunikatywną, aktywną społecznie, prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku Jasielskim.

Priorytetem dla mnie jest rodzina, bezpieczeństwo, ochrona środowiska.