Madej PiotrPIOTR MADEJ, zamieszkały LIPNICA DOLNA, gmina BRZYSKA

Mieszkaniec Lipnicy Dolnej gm. Brzyska. Żonaty, dwoje dzieci w wieku 16 i 13 lat. Wykształcenie wyższe. Właściciel Samotni pod Liwoczem. Radny gminy dwóch kadencji. Działa społecznie w stowarzyszeniach. Autor kilku książek i publikacji.