Klisiewicz Roman

ROMAN FRANCISZEK KLISIEWICZ 54 lata, zamieszkały ŚWIĘCANY, GMINA SKOŁYSZYN

Jestem żonaty, od urodzenia mieszkam w Święcanach. Posiadam wykształcenie średnie – zawodowe. Zawodowo związany jestem z Jasielską Spółdzielnią Mieszkaniowej w Jaśle.  Jako radny Rady Powiatu w Jaśle zamierzam aktywnie uczestniczyć w pracach  na rzecz lokalnej społeczności. Promować  budowę i rozwój sieci internetowych, budowę i modernizację dróg lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu, w tym budowy chodników dla pieszych.