Rogowska BeataBEATA BARBARA ROGOWSKA, 52 lata, zamieszkała LISÓW, GMINA SKOŁYSZYN

Nowoczesne rozwiązania, tradycyjne wartości!

Mieszkam w Lisowie, jestem mężatką, mam dwoje dorosłych dzieci.

Mam wyższe wykształcenie pedagogiczne,  specjalność nauczanie początkowe oraz ukończone

studia podyplomowe o kierunku:

  • Terapia i diagnoza psychologiczno –pedagogiczna
  • Logopedia
  • Zarządzanie oświatą
  • Zarządzanie BHP

Jestem wykładowcą akademickim Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim na kierunku Logopedia, Oligofrenopedagogika. Na co dzień uczę  w Szkole Podstawowej im. Macieja  Rataja w Lisowie. Jestem Współzałożycielką i członkiem Zarządu Stowarzyszenia „Tęcza” na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Skołyszynie.

Startuję do Rady Powiatu  w Jaśle jako kandydat bezpartyjny, aby dzięki Państwa wsparciu realizować społeczne potrzeby i oczekiwania. W zakresie moich zainteresowań zawsze był drugi człowiek, jego dobro, zaspokojenie jego potrzeb. Szczególną troską starałam się objąć  najsłabszych – dzieci i osoby  z niepełnosprawnością.  Uważam, że swoją wiedzę, umiejętności i doświadczenie mogę wykorzystać dla szerszego gremium  mieszkańców Gminy Skołyszyn.  Mając codzienny kontakt z rodzicami  uczniów, sąsiadami – mieszkańcami naszej gminy i powiatu, osobami z niepełnosprawnością, ich rodzinami i opiekunami zdecydowałam się podjąć wyzwanie by kandydować.

by kandydować. reprezentować naszą Gminę  Skołyszyn w Radzie Powiatu.