Mysliwiec MarekMAREK STANISŁAW MYŚLIWIEC, 56 lata, zamieszkały MIASTO JASŁO

Marek Myśliwiec

Pochodzę z Jasła i tu mieszkam. Jestem żonaty, mam 3 dorosłych synów oraz 2 wnuczków.

Posiadam wykształcenie średnie. W trakcie pracy zawodowej  w OBR  w Jaśle zdobyłem doświadczenie w funkcjonowaniu zakładu pracy, rozwiązywania konfliktów, prowadzenia mediacji i negocjacji. W czasie zatrudnienia pełniłem odpowiedzialne  funkcje społeczne. Byłem Przewodniczącym NSZZ  "Solidarność, Przewodniczącym  Rady Pracowniczej,  byłem  Społecznym Inspektorem Pracy oraz ławnikiem Sądu Rejonowego Sądu Pracy w Jaśle. W latach 1998-2002 byłem radnym Rady Miejskiej Jasła oraz przez dwie kadencje członkiem Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

W przeszłości aktynie związany byłem ze środowiskiem sportowym. Byłem prezesem klubów sportowych kolejno: „Jasiołka” Hankówka, „Gamrat” Jasło  i „Czarni” Jasło oraz członkiem Zarządu OZPN Krosno. Jestem Honorowym Dawca Krwi.

Moje hobby to: kolarstwo, które czynnie uprawiam, piłka nożna.

Kandyduję z listy nr 12 KWW PSPP poz. nr 4. Proszę o Wasz głos!

 

Jestem wielkim pasjonatem sportu, a zwłaszcza piłki nożnej. Wspierałem i w dalszym ciągu wspieram wszelkie inwestycje związane z prowadzeniem działalności sportowej i rekreacyjnej, byłem autorem wniosków i interpelacji, w wyniku których Rada Miejska Jasła  uchwaliła dodatkowe środki finansowe dla klubów sportowych. Jako założyciel i pomysłodawca powstania klubu sportowego „Jasiołka - Hankówka” szczególnym zainteresowaniem darzyłem i wspierałem kluby sportowe prowadzące działalność szkoleniową wśród młodzieży na naszych osiedlach. Organizowałem i nadal pomagam przy organizacji  turniejów dla dzieci i młodzieży, najczęściej wspólnie z Jasielską Spółdzielnią Mieszkaniową. Po zmianie miejsca zamieszkania, wspólnie z Zarządem Osiedla „Gamrat” i Komisją Samorządową Rady Miejskiej Jasła doprowadziłem do powstania na osiedlu „Gamrat” boiska sportowego wraz z zapleczem. Ponadto byłem inspiratorem wykonania niezbędnych remontów w Szkole Podstawowej Nr 11 wraz z przebudową i remontem kapitalnym sali gimnastycznej. Wspólnie z Radnym Januszem Przetacznikiem przyczyniłem się do zakwalifikowania Szkoły Podstawowej Nr 11 do programu Prezydenta RP „Internet w każdej szkole” i tym samym utworzenia sali komputerowej w naszej szkole.

W RMJ pracowałem w trzech komisjach problemowych: Samorządowej, Gospodarki Komunalnej oraz Inwentaryzacyjnej. W okresie kadencji złożyłem 6 interpelacji oraz 54 wnioski skierowane do ZMJ i Rady Miejskiej Jasła.