Wozniacka DanutaDANUTA ANNA WOŹNIACKA, 57 lat, zamieszkała MIASTO JASŁO

Urodziłam się w Jaśle, tu ukończyłam szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące. Jestem mężatką, matką czwórki dzieci.

Posiadam wyższe wykształcenie.  Ukończyłam studia: fizykę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i studia na Wydziale Metalurgii i Inżynierii Materiałowej na Akademii Górniczo - Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. W 2002 roku ukończyłam studia podyplomowe z przyrody na Akademii Pedagogicznej w Krakowie,  a w 2006 roku studia podyplomowe z Bibliotekoznawstwa z technologiami informacyjnymi w  Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. W 1983 roku rozpoczęłam pracę jako nauczyciel  w Szkole Podstawowej w Jabłonicy, w której nieprzerwanie pracowałam jak nauczyciel do 2017 roku. Od 2017 roku jestem na emeryturze.