Okręg Wyborczy nr 2

Gorczyca Iwona

IWONA GORCZYCA, 35 lat, zamieszkała WOLICA, GMINA JASŁO

W 2003 roku ukończyłam Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Krośnie („Naftówka”) zdobywając wykształcenie Technika Geologii, następnie od roku 2003-2007 studiowałam w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie na kierunku Inżynieria Środowiska zdobywając tytuł inżyniera Kształtowania Środowiska, kolejno od roku 2007-2009 studiowałam na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska na kierunku Górnictwo i Geologia zdobywając wykształcenie Geologa o specjalności prospekcja złóż.
Jestem mężatką od 2005 r. i mamą dwójki dzieci 10 letniego syna Oliwiera i 1,5 rocznej córki Laury, lubię przeczytać dobrą książkę, zwiedzać, a kiedy istnieje taka możliwość chodzić po górach.

Samborski BogdanBOGDAN TOMASZ SAMBORSKI, 59 lat, zamieszkały MIASTO JASŁO

Urodziłem się we Wrocławiu. Od 1991 r. mieszkam w Jaśle. Mam dorosłą córkę Natalię.

Jestem absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie - wydział Rzeźby.

Od ukończenia studiów prowadzę własna działalność gospodarczą i artystyczną.

Wspólnie z żoną Małgorzatą, również art. rzeźbiarką, prowadzę w Jaśle MalGalerię gdzie można zakupić pracę zaprzyjaźnionych artystów. We własnej pracowni prowadzimy z żoną warsztaty artystyczne.

Na terenie Jasła i okolic  wykonałem wiele realizacji artystycznych. Organizowałem wiele wystaw artystycznych. Brałem udział w wielu wystawach, sympozjach i plenerach artystycznych w kraju i za granicą. Jestem członkiem założycielem nieformalnego stowarzyszenia „PLAJA” (PLAstycy JAsielscy). Nie należę do żadnej partii politycznej.

Jako radny powiatu chciałbym zajmować się szczególnie sprawami kultury i sportu, które są mi bardzo bliskie. Moje zmiłowanie to przede wszystkim sztuka. W wolnych chwilach uprawiam sport: rower, windsurfing, alpinizm jaskiniowy.

Wozniacka DanutaDANUTA ANNA WOŹNIACKA, 57 lat, zamieszkała MIASTO JASŁO

Urodziłam się w Jaśle, tu ukończyłam szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące. Jestem mężatką, matką czwórki dzieci.

Posiadam wyższe wykształcenie.  Ukończyłam studia: fizykę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i studia na Wydziale Metalurgii i Inżynierii Materiałowej na Akademii Górniczo - Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. W 2002 roku ukończyłam studia podyplomowe z przyrody na Akademii Pedagogicznej w Krakowie,  a w 2006 roku studia podyplomowe z Bibliotekoznawstwa z technologiami informacyjnymi w  Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. W 1983 roku rozpoczęłam pracę jako nauczyciel  w Szkole Podstawowej w Jabłonicy, w której nieprzerwanie pracowałam jak nauczyciel do 2017 roku. Od 2017 roku jestem na emeryturze.

Mysliwiec MarekMAREK STANISŁAW MYŚLIWIEC, 56 lata, zamieszkały MIASTO JASŁO

Marek Myśliwiec

Pochodzę z Jasła i tu mieszkam. Jestem żonaty, mam 3 dorosłych synów oraz 2 wnuczków.

Posiadam wykształcenie średnie. W trakcie pracy zawodowej  w OBR  w Jaśle zdobyłem doświadczenie w funkcjonowaniu zakładu pracy, rozwiązywania konfliktów, prowadzenia mediacji i negocjacji. W czasie zatrudnienia pełniłem odpowiedzialne  funkcje społeczne. Byłem Przewodniczącym NSZZ  "Solidarność, Przewodniczącym  Rady Pracowniczej,  byłem  Społecznym Inspektorem Pracy oraz ławnikiem Sądu Rejonowego Sądu Pracy w Jaśle. W latach 1998-2002 byłem radnym Rady Miejskiej Jasła oraz przez dwie kadencje członkiem Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

W przeszłości aktynie związany byłem ze środowiskiem sportowym. Byłem prezesem klubów sportowych kolejno: „Jasiołka” Hankówka, „Gamrat” Jasło  i „Czarni” Jasło oraz członkiem Zarządu OZPN Krosno. Jestem Honorowym Dawca Krwi.

Moje hobby to: kolarstwo, które czynnie uprawiam, piłka nożna.

Kandyduję z listy nr 12 KWW PSPP poz. nr 4. Proszę o Wasz głos!