Mysliwiec RomanUrodziłem się w Trzcinicy, a od wielu lat mieszkam w Jaśle. Mam troje dorosłych dzieci i pięcioro wnucząt. Ukończyłem Technikum Chemiczne w Jaśle. Jestem założycielem Fundacji Na Rzecz Rozwoju i Promocji Winiarstwa GALICJA VITIS, której sztandarowym działaniem jest Podkarpacka Akademia Wina w Jaśle. Wiedzę na temat uprawy winorośli i winiarstwa zdobywałem samodzielnie, ale chętnie się nią dzieliłem z innymi. Opublikowałem na ten temat kilkanaście książek. Za zasługi dla rozwoju polskiego winiarstwa zostałem odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Mam poglądy liberalno-demokratyczne, kandyduję aby wesprzeć listę samorządową. Uważam, że samorządem na każdym szczeblu powinni kierować wysokiej klasy fachowcy, a nie politycy. Szanuję polską Konstytucję, jako najważniejszą umowę społeczną i jestem zdecydowanie przeciwny jej łamaniu przez obecne władze. Uważam, że fundamentem demokratycznego państwa jest wolny od politycznych uzależnień trójpodział władzy. Jestem za przynależnością Polski do struktur Unii Europejskiej oraz za przestrzeganiem prawa wspólnotowego. Marzę o tym by Polska była krajem nowoczesnym i tolerancyjnym w każdym zakątku kraju, także w mojej małej Ojczyźnie - powiecie jasielskim.

Moje hasło wyborcze:  Szanując KONSTYTUCJĘ szanujemy siebie

Kandyduję z listy PSPP, poz. nr 9.