Okręg Wyborczy nr 1

Przetacznik Janusz

PRZETACZNIK JANUSZ

Urodziłem się w Jaśle i tu mieszkam. Jestem absolwentem Politechniki Świętokrzyskiej – inżynier budownictwa lądowego oraz podyplomowych studiów menadżerskich – executive MBA. Jestem wieloletnim prezesem Zarządu Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, doświadczonym samorządowcem, radnym Rady Miejskiej Jasła II, III, IV i VI kadencji, radnym Rady Powiatu Jasielskiego obecnej kadencji. Jako dobry pragmatyk i doświadczony strateg dałem się poznać jako „człowiek od spraw trudnych” – tak nazywają mnie najbliżsi współpracownicy i znajomi. Praca na rzecz mądrego i zrównoważonego rozwoju samorządu terytorialnego oraz troska o godne życie dla przyszłych pokoleń, to moje największe życiowe priorytety.

Kandyduję do Rady Powiatu w Jaśle ponieważ wierzę, że moja działalność w samorządzie służy dobrej sprawie. Moje wystąpienia na forum RPJ oraz komisji tematycznych zmuszają niektórych radnych do głębszych przemyśleń i refleksji, poświęcania więcej czasu na analizowanie procedowanych projektów uchwał, zastanawianie się nad zasadnością wydawania publicznych pieniędzy. Jako radny ogromny nacisk przykładam do rzetelności i praworządności, w swoim działaniu jestem jednak nieugięty, nie podaję się pustej krytyce i oczekiwaniom, że ulegnę partykularnym naciskom tych, dla których „tu i teraz” jest ważniejsze niż jutro naszych dzieci i wnuków.

W pracy zawodowej i samorządowej moim mottem jest „by siła argumentów zwyciężała argument siły”.

Lista PSPP, poz.  nr 1.  Proszę o Wasz głos.

Ewa WawroEWA FERDYNANDA WAWRO

Pochodzę z Jasła i tu mieszkam. Jestem mężatką, mam dwie dorosłe córki. Mam wyższe wykształcenie, jestem dziennikarką z wieloletnim stażem i doświadczeniem. Obecnie prowadzę dwa portale internetowe: regionalny www.twojejaslo.pl  i ogólnopolski www.naszewinnice.pl. Zawodowo zainteresowana jestem szczególnie tematyką samorządową, problemami społecznymi (interwencje w imieniu czytelników), przełamywaniem barier, głównie w stosunku do niepełnosprawności.

Jestem Prezesem Zarządu Fundacji Na Rzecz Rozwoju i Promocji Winiarstwa „Galicja Vitis”, dyrektorem Podkarpackiej Akademii Wina w Jaśle, wiodącego ośrodka edukacji winiarskiej w Polsce – www.akademiawina.org, autorką książek o enoturystyce na Podkarpaciu i w Polsce oraz wydawcą i współautorką podręczników dla winiarzy.

Jestem osobą kreatywną, z dużym doświadczeniem zawodowym i życiowym, łatwo nawiązującą kontakty z innymi. We wszystkich działaniach, jakie podejmowałam zawsze najważniejsi dla mnie byli, są i będą ludzie.

Do Rady Powiatu w Jaśle kandyduję z listy KWW PSPP, poz. 2. Proszę o Wasze głosy.

Czajka Andrzej Mieszkam w Jaśle. Mam żonę Małgorzatę i trójkę wspaniałych dzieci a także dwie wnuczki Hanię i Emilkę. Posiadam dyplomy czterech uczelni wyższych z zakresu produkcji i zarządzania. Od osiemnastu lat sprawuję wysokie funkcje w obszarze gospodarki w spółkach państwowych, komunalnych i prywatnych. W latach 1993-1997 byłem Posłem na Sejm RP. W nadchodzących wyborach samorządowych ubiegam się o mandat radnego Rady Powiatu w Jaśle. Podjąłem tę decyzję w przekonaniu, że moje doświadczenie zawodowe i społeczne wykorzystam dla dobra i rozwoju Naszego Powiatu. Wiem, że do realizacji celów konieczne jest zaangażowanie i determinacja dlatego chcę być  głosem mieszkańców w Radzie Powiatu.

Ewa WojdylaEWA JADWIGA WOJDYŁA , zamieszkała: JASŁO, MIASTO JASŁO

Od wielu lat pracuję w "Ochronie Zdrowia Sadzikowski". Znam dobrze problem z dostępem do świadczeń medycznych u lekarza rodzinnego, w szpitalach i poradniach specjalistycznych.

Staję do wybrów na radną Rady Powiatu w Jaśle bo chcę to zmienić, żeby nam wszystkim było łatwiej.

Groen PaulinaJestem rodowitą Jaślanką, absolwentką filologii polskiej. Biegle posługuję się językiem angielskim. Rozpoczęłam naukę języka niemieckiego.  Moją pasją jest historia II wojny światowej, nieustannie pogłębiam wiedzę na ten temat. Interesuję się również literaturą, filmem oraz śledzę na bieżąco wydarzenia gospodarcze i polityczne w kraju i za granicą. 
 
 

Ras Jerzy JERZY KRZYSZTOF RAŚ, zamieszkały JASŁO, MIASTO JASŁO

Przygotowanie teoretyczne do pracy zawodowej uzyskałem  na Politechnice Rzeszowskiej kończąc studia dzienne i uzyskując tytuł magistra inżyniera elektryka. Ukończyłem także studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w zakresie ekonomii i zarządzania. Zważywszy, że urodziłem się i mieszkam w Jaśle, jestem związany z naszym Regionem. Dlatego swoje doświadczenie oraz  wiedzę chciałbym skierować do pracy w dążeniach do rozwoju i podnoszenia znaczenia regionu jasielskiego, jako świetnego miejsca do życia i pracy dla najlepszych ludzi.

Justyna Gorczyca

Urodziłam się w Jaśle. W 2001 roku ukończyłam Wydział Ekonomii Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie o specjalności bankowość i ubezpieczenia. Pracę zawodową rozpoczęłam w 1999 roku. Od września 2000 roku zajmuję się prowadzeniem sieci agencji banku PKO BP S.A. w Jaśle. Zawsze jestem chętna do udzielania pomocy. Jestem szczera i uczciwa, czym przez dziesięć lat zaskarbiłam sobie zaufanie setek stałych Klientów.

Pozwólmy naszemu miastu stać się miastem europejskim, miastem ludzi młodych. Dajmy im szansę. Szacunek rodzi szacunek.”

Jan ZolnaJAN ŻOŁNA, zamieszkały: JASŁO, MIASTO JASŁO

Urodziłem się w Jaśle. Mam średnie zawodowe wykształcenie. Od 1988 r. prowadzę prywatną działalność gospodarczą (m.in. gastronomia – Pizzeria FARAON, wcześniej Kino „Syrena”, współwłaściciel Radia FAN FM). Od 2007 r. prowadzę Biuro Obrotu Nieruchomościami oraz Agencję PKO BP SA.

„Jako radny I kadencji przekonałem się, że układ sił politycznych w radzie jest bardzo ważny, nawet rewelacyjne pomysły nie mogą zakończyć się sukcesem bez poparcia. Zdecydowałem się kandydować mając nadzieję, że przyszła rada będzie składać się z ludzi otwartych na poprawę życia społeczności jasielskiej a nie tylko na myślących o wysokości diety radnego.”

 

Moje zamierzenia:

- zwiększenie ilości miejsc pracy poprzez przygotowanie terenów inwestycyjnych

- chcę być „pomostem” pomiędzy Tobą a urzędnikiem – urzędnik dla petenta

Mysliwiec RomanUrodziłem się w Trzcinicy, a od wielu lat mieszkam w Jaśle. Mam troje dorosłych dzieci i pięcioro wnucząt. Ukończyłem Technikum Chemiczne w Jaśle. Jestem założycielem Fundacji Na Rzecz Rozwoju i Promocji Winiarstwa GALICJA VITIS, której sztandarowym działaniem jest Podkarpacka Akademia Wina w Jaśle. Wiedzę na temat uprawy winorośli i winiarstwa zdobywałem samodzielnie, ale chętnie się nią dzieliłem z innymi. Opublikowałem na ten temat kilkanaście książek. Za zasługi dla rozwoju polskiego winiarstwa zostałem odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Mam poglądy liberalno-demokratyczne, kandyduję aby wesprzeć listę samorządową. Uważam, że samorządem na każdym szczeblu powinni kierować wysokiej klasy fachowcy, a nie politycy. Szanuję polską Konstytucję, jako najważniejszą umowę społeczną i jestem zdecydowanie przeciwny jej łamaniu przez obecne władze. Uważam, że fundamentem demokratycznego państwa jest wolny od politycznych uzależnień trójpodział władzy. Jestem za przynależnością Polski do struktur Unii Europejskiej oraz za przestrzeganiem prawa wspólnotowego. Marzę o tym by Polska była krajem nowoczesnym i tolerancyjnym w każdym zakątku kraju, także w mojej małej Ojczyźnie - powiecie jasielskim.

Moje hasło wyborcze:  Szanując KONSTYTUCJĘ szanujemy siebie

Kandyduję z listy PSPP, poz. nr 9.