Szanowni Państwo,

bardzo dziękujemy za wsparcie i zaufanie, jakim nas obdarzyliście oddając na nas swoje cenne głosy.

Z kampanii wyborczej płynnie przechodzimy do mozolnej samorządowej pracy. Przed nami 5 lat, których nie wolno nam zmarnować. Udowodnimy, że nasze wyborcze deklaracje nie były tylko pustymi obietnicami.

Porozumienie Samorządowe Ponad Podziałami to zgrana drużyna, ludzie którzy są zdeterminowani by pracować dla innych i godnie reprezentować swoich Wyborców w organach samorządowych. To ludzie zjednoczeni w działaniu o lepsze jutro dla nas wszystkich, dla naszych dzieci i wnuków.

Zapraszamy wszystkich do współpracy. Jesteśmy i będziemy otwarci na Państwa opinie, sugestie i podpowiedzi.

Janusz Przetacznik 

Pełnomocnik wyborczy KWW PSPP

 

 

Sercem demokracji społeczeństwa obywatelskiego jest samorząd terytorialny. Jak żadna inna forma umożliwia udział obywateli w kierowaniu państwem. Wyznacza kierunki, jak żaden inny organ nie zna tak dobrze potrzeb społeczeństwa. Zróbmy wszystko, pomimo przeciwności czy wszechobecnej niemocy, żeby to serce nadal tętniło, żeby samorząd był dowodem istnienia i ciągłego doskonalenia społeczeństwa obywatelskiego, a wybory samorządowe były nieudawaną, przymusowo odrabianą lekcją demokracji, ale prawdziwym wyzwaniem społeczeństwa obywatelskiego.

21 października 2018 r. już po raz ósmy w Rzeczpospolitej Polskiej, będziemy w wolnych, równych i bezpośrednich wyborach wybierać naszych przedstawicieli do rad gmin, po raz szósty do Rady Powiatu Jasielskiego i Sejmiku Województwa Podkarpackiego, po raz piąty wójtów gmin powiatu jasielskiego oraz burmistrzów Jasła i Kołaczyc.

Szanowni Państwo,

wybór przedstawicieli do samorządu nie odbywa się w ciszy i za zamkniętymi drzwiami gabinetów wójtów, burmistrza czy starosty. To lokalna społeczność w wolnych, demokratycznych wyborach ma szansę wyłonienia swoich przedstawicieli. Jesteśmy przekonani, że mieszkańcy naszego powiatu licznie wezmą w nich udział i oddadzą swoje głosy na wartościowych ludzi, wybierając nie według preferencji politycznych, ale ich kompetencji, postawy obywatelskiej, umiłowania lokalnej Ojczyzny.

Okres kampanii wyborczej, to ciekawy czas. To czas, gdy - dla osiągnięcia dobrego wyniku - władza wszystkich szczebli bez względu na budżetowe konsekwencje, stara się na szybko zrealizować wcześniej składane obietnice, albo szuka przychylności wyborców podejmując zapomniane tematy, składa kolejne obietnice, przymila się jak tylko może. Udaje, że uważnie słucha, ale czy realnie słyszy? 

PONAD PODZIAŁAMI to nasze hasło przewodnie, którym kierujemy się budując szeroką koalicję na rzecz pojednania. Z myślą o obecnych i przyszłych Mieszkańcach, nie możemy ani chwili dłużej zamykać się w swoich środowiskach i pozwalać na utrwalanie się dzielących nas niepotrzebnie barier.  Jesteśmy przekonani, że współpraca ponad podziałami to słuszna droga, a do tego jedyna, dająca szansę na wyjście z gospodarczego impasu, pozwalającego na zmniejszenie bezrobocia, dającego młodym ludziom perspektywę na rozwój  gmin i miast Powiatu Jasielskiego, chęć wspólnego działania, pasji tworzenia. W dalszym ciągu szukamy i nadal będziemy poszukiwać wspólnej płaszczyzny działania dla wszystkich środowisk naszych miast i gmin. Zapraszamy gorąco wszystkich, którym dobro naszej gminy, miasta leży na sercu do współpracy. Stawiamy na kompetencje i wiedzę, przemyślane i dalekowzroczne, a nie populistyczne działania. Mamy szansę na rozwój i nie możemy tej szansy zmarnować.

Sprawującym władzę, na zakończenie kadencji, dedykujemy sentencję:

„Błądzić jest rzeczą ludzką, jednak niektórzy, zupełnie niepotrzebnie, na każdym kroku podkreślają swoje człowieczeństwo”.

                                                                 Komitet Wyborczy Wyborców

                                                     Porozumienie Samorządowe Ponad Podziałami

 zapraszamy do zapoznania się ze statystykami dotyczącymi rejestracji naszych kandydatów:

https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/delegatury/komisarz-wyborczy-w-krosnie-i/komitet-wyborczy-wyborcow-porozumienie-samorzadowe-ponad-podzialami-4333#candidates_stat